Tình hình là bên em có 4 vật dụng, 3 chạy WIN, em chạy MAC. 3 thứ chạy WIN mua C.S bắn với nhau rần rần, còn em vào tra cứu nhưng mà ko thấy Server mà tụi nó sẽ chiến để JOIN. E chế tạo thì tụi nó cũng ko tìm kiếm thấy luôn