Hướng dẫn không thiếu chơi The legend of Zelda: Skyward sword trên mang lập Dolphin với gamepad, ko cần sử dụng wiimote

Hướng dẫn này bản thân viết tự tay nghề của phiên bản thân – một bạn nhiều năm của mẫu game Zelda, dành riêng cho số đông bạn không có điều kiện tải sản phẩm công nghệ Wii, bắt buộc siêu muốn chúng ta copy bài xích khuyên bảo này đi đâu thì cũng ghi giúp mình chiếc nguồn nha