Naruto-The setting dawn là 1 trong những game là 1 phiên bản gian lận của game Naruto lớn đượcconvert tự seri game nổi tiếng Little Fighter. Có hầu như những nhân vậtvào phim như Jiraia,orochimaru,itađưa ra,.... -Một số trả lời Lúc chiến đấu:F1: Tạm dừngF2: Tạm dừng/StepF3: Khóa những phím F6,F7,F8,F9F4: Quay lại menuF5: Đẩy nkhô cứng tốc độ lúc chơi/quay trở về vận tốc bình thườngF6: Làm mang lại MPhường ko bao giờ hếtF7: khôi phục đầy HP cùng MPF8: Thả vũ trang rơi tự trên trời xuốngF9: Phá quăng quật tất cả những vũ khíESC: Thoát game-Naruto:Kage Bunshin- D+v+JClone Toss- D+v+AShuriken- D+>(Rasengan- D+>(Narukhổng lồ Kamakazi- D+^+ANarukhổng lồ Rendan- Press jump while rollingOodama Rasengan- D+>(Rasenshuriken- D+^+JKyubii Transformation- D+>(-SasukeChidori Blade- D+>(Chidori Current- D+v+JChidori Needles- D+>(Body Flicker- D+v+AChidori- D+^+JPhoenix Flare- D+^+AKaton Goukakyuu no Jutsu- A+JSharingan- A+DCs2 transformation- D+^+J+J+J-Cs2 SasukeChidori Current Storm- D+v+J/ jump when hitChirori Current Flow- D+v+AChidori- D+^+JDark Kirin- D+^+ASharingan- A+J-Gaara:Desert Coffin- D+^+AS& Blast- D+>(Sand Storm- D+v+ASand Spikes- D+v+J (or press attaông chồng when hit)Desert Grave- D+^+J-Roông xã Lee:Leaf Whirlwind- D+>(Spin Combo- Attachồng (any amount of times), Jump, Jump, Jump (must be very fast)Dash Spin Combo- >+>+A+JTeleport- >+>+DLeaf Crash- D+>(Jump Combo- J+A+JOmote Renge- D+v+AUra Renge- D+^+A-Deidara:Spider Mine- D+v+JHomming Birds- D+>(Bird- D+>(Clay Worm- D+V+ASelf Destruct- D+v+J+AClay Bird Mode- D+^+JMini Tracking Bird- D+^+ADetonate- A+J-Deidara Bird Mode:Clay Bird- D+>(Mass Clay Bird- D+>(C3- D+^+JClay Fish- D+v+AGet off Bird- D+v+J-Itachi:Shadow Slash- D+>(Kunai- D+>(Clone Exposion- D+v+AAmaterasu- D+v+JMangekou Sharingan- A+J (has to be cthua trận lớn opponent, & press fast)Katon Goukakyuu no Jutsu (grvà fireball)- D+^+A+DKaton Housenka no Jutsu (rapid fire)- D+^+A+AKaton Ryuuka no Jutsu (flamethrower)- D+^+A+J-Kakashi:Katon Goukakyuu no Jutsu (gr& fireball)- D+>(Suiton Water Dragon- D+>(Fuuton Tornabởi vì Vaccum- D+v+ARaikiri- D+v+JMangeykou Sharingan- D+^+A+JNin Dogs- D+^+JDouble Raikiri- D+v+J...J (press jump after seals)Sharingan- A+J-Sakura:Heal-D+^+JRochồng Smash- D+v+ARun Smash- >+>+ARock Throw- D+>(Shuriken- D+>(Heal Other- D+v+J-Sasori (Hiroku):Kunai- D+>(Tail Grab- D+^+APoison Gas- D+>(Kunai Mass attack-D+v+JTail Burrow- D+v+ATransformation- D+^+J-Sasori (Human)Flame Thrower- D+>(Iron Sand (with puppet)- D+>(Iron Brick (with puppet)- D+v+AIron Death Sand- D+^+ADrop Puppet- D+J+A-KisameWater Shark- D+>(Water Shark Massacre- D+>(Water Dragon- D+>(Water Clone- D+^+JWater Shark Massacre- D+^+AWater Prison- A+DWater Clone Prison- A+JShark Hunt- D+v+A-NejiKaiten- D+^+J/press jump when hit(Keep pressing jump to lớn continue spinning)Hakke Kusho- D+>(Byakuygan (makes opponent"s mp go to lớn 0)- D+v+ADouble Air Palm- D+^+A64 Strikes- D+v+J-JiraiyaKaton-D+v+AFire Frog- D+v+JJumping Frog- D+^+ARasengan- D+>(Needle Hair- D+>(Double Rasengan- A after initial rasenganHair Defend- J when hitSwamp of the Underworld- D+^+J-SaiInk Lion- D+>(Ink Lion Barrage- D+>(Ink Snake- D+v+AInk Bird- D+^+AInk Rats- D+v+JInk Dragon- D+^+J-OrochimaruSnake Grab- D+>(Viper Hand- D+>(Dual Snake Attack- D+v+ASnake Slither- A+JRashomon Gate- D+v+JShadow Walk- Hit Defkết thúc when hitSnake Regeneration- D+^+J when lyingManda- D+^+J-Ten Ten5x Shuriken- D+>(Ball và Chain- D+>(Demon Windmill Shuriken- D+^+ASpiked Ball Explosion- D+v+AShuriken Frenzy- A+J (keep pressing jump lớn continue)Weapon Barrage- D+^+J-YamatoWood Palm- D+>(Wood Barrage- D+>(Wood Quake- D+v+A (keep pressing attack lớn fire out more)Wood Cage- D+v+JGreat Forest- D+^+J-KibaGatsuga- D+>(Dog Travel- D+>(Double Gatsuga- D+^+ASplitter Strike- D+v+Alink:http://xrl.us/gialamĐây là links redirect,cđọng lặng tâmNguồn tech24


Bạn đang xem: Cách chơi little fighter naruto

AdminAdminTui đùa bạn dạng này rồi cơ mà ko thik lắm. Tui chỉ yêu thích bạn dạng gunđam+DBz .
_________________
*
Mr.Kon
*

LikeDislike


Xem thêm: Cách Chơi Game 7 Viên Ngọc Rồng 2, Game 7 Viên Ngọc Rồng Online

Marluxia_________________
*
"I am no anh hùng... never was... never will be..."- Solid Sneak(Metal Gear Solid series)
Hơ hơ, ghi rõ nguồn Tech24 ở bên dưới cùng kìa Cái này tôi đem từ bỏ tech24, thọ rồi ko vào softvnn"Anh em chú ý kĩ chiếc link đi, tuyệt rất


Xem thêm: Cách Chơi Nga My Ỷ Thiên 3D : Hướng Dẫn Cách Lắp Bộ Skill Cho Cổ Mộ Đánh Solo

hiei the evil eyesbé phuồi khốn nàn

Chuyên mục: Hướng Dẫn